Vstup do sekcie pre odbornú verejnosť

Informácie na nasledujúcich stránkach sú určené pre odbornú zdravotnícku verejnosť. Prosíme Vás, potvďte, že ste návštevník stránok, ktorého možno v zmysle zákona považovať za "odbornú verejnosť", t.j. osobu oprávnenú predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky.