Hlásenie nežiaducich účinkov liekov

Všetky informácie a osobné údaje, ktoré zdieľate s nami, budú chránené a utajované v súlade s postupmi ALK a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré poskytujete, budú použité za účelom dohľadu nad bezpečnosťou liekov. Údaje sa môžu zdieľať so Zdravotníckymi organizáciami. Viac informácií o tom, ako spracovávame osobné údaje a aké sú Vaše práva nájdete na stránke http://www.alkabello.sk/vyhlasenie-alk-o-hodnotach-tykajucich-sa-sukromia/


Nahláste nežiaduci účinok lieku čo najskôr:

 • zavolajte nám na telefónne číslo 02/20 867 867 alebo
 • napíšte email na adresu drugsafetySK@alk.net alebo
 • vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke.

Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s podozrením na vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ako pacient máte právo hlásiť neželané vedľajšie účinky liekov priamo príslušným orgánom. Môžete tiež hlásiť vedľajší účinok v mene niekoho, o koho sa staráte, ako je napríklad dieťa alebo príbuzný.

Ak je to možné, vo svojom hlásení by ste mali uviesť tieto informácie:

 • kontaktné informácie, aby sme vás mohli spätne kontaktovať,
 • informácie o lieku, ktorého sa nežiaduca alebo nepriaznivá odozva týka,
 • informácie o osobe, u ktorej sa vyskytol vedľajší účinok (napríklad vek, pohlavie, kedy sa nežiaduci účinok objavil),
 • opis vedľajšieho účinku,
 • dávka a názov lieku, ktorý pravdepodobne spôsobil vedľajší účinok (obchodný názov lieku a tiež liečivo), číslo šarže lieku (nachádza sa na obale),
 • všetky ďalšie lieky, ktoré boli používané približne v rovnakom čase (vrátane liekov, výdaj ktorých nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných prípravkov a antikoncepcie),
 • akékoľvek ďalšie možné ochorenia osoby, u ktorej sa vyskytol vedľajší účinok,
 • ak ste pacient, prosím uveďte kontakt na vášho lekára, ktorý vás liečil v čase, keď sa nežiaduci účinok objavil.

 

   

  Hlásenie ŠÚKL

  Ďalšia možnosť pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalosti pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.