Produkty dostupné na slovenskom trhu

Produkty

Liek Písomná informácia pre používateľa (PDF) Súhrn charakteristických vlastností lieku (PDF)

(Tieto informácie sú určené len pre odbornú verejnosť v zdravotníctve. Ak ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky), klepnite pre získanie informácií.)
ACARIZAX  ACARIZAX 12 SQ HDM Písomná informácia pre používateľa ACARIZAX 12 SQ HDM SPC
ALUTARD SQ ALUTARD SQ jedy hmyzu Písomná informácia pre používateľa

ALUTARD SQ Písomná informácia pre používateľa

ALUTARD SQ srsť a chlpy zvierat SPC

ALUTARD SQ roztoče SPC

ALUTARD SQ stromový peľ SPC

ALUTARD SQ trávový peľ SPC

ALUTARD SQ jedy hmyzu SPC

GRAZAX  GRAZAX Písomná informácia pre používateľa  GRAZAX SPC
JEXT  JEXT Písomná informácia pre používateľa  JEXT SPC
SOLUPRICK SOLUPRICK Písomná informácia pre používateľa SOLUPRICK SPC